Vážení klienti,

nacházíte se na webových stránkách, jejichž cílem je poskytnout Vám základní informace o mnou poskytovaných právních službách.

Má kancelář se nachází v centru Lysé nad Labem. Mými klienty jsou občané, podnikatelé i subjekty pohybující se v neziskové oblasti, a to nejen z Lysé nad Labem a přilehlého okolí, ale také z Prahy a z ostatních měst a obcí Středočeského kraje.

Provozuji generální advokátní praxi, v rámci které se nejvíce zaměřuji na právo občanské a obchodní. Mezi mé nejčastěji poskytované právní služby patří:

* smluvní agenda – např. sepis a kontrola smluv týkající se dispozice s nemovitými i movitými věcmi, nájmu, spoluvlastnictví, pracovního práva, rodinného práva;

* osobní či e-mailová konzultace;

* majetkové spory - např. výzvy k úhradě, žaloby o zaplacení dlužné částky, návrhy na zahájení exekuce;

* tzv. společenstevní agenda - např. založení a změny v zakladatelských dokumentech právnických osob (obchodních korporací, spolků, společenství vlastníků, valné hromady).