Ukončila jsem vysokoškolské vzdělání v oboru Právo v roce 2000.

V letech 2000 až 2010 jsem působila v pražské advokátní kanceláři nejprve jako advokátní koncipientka a od roku 2007 jako samostatná advokátka.

Advokátní kancelář v Lysé nad Labem provozuji od roku 2011. Od roku 2008 úzce spolupracuji s Rodinným centrem Parníček působícím v Lysé nad Labem.